Coronaprotocol Muziekvereniging Harmonie De Club

Algemeen

 • De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent:
  • we houden anderhalve meter afstand van elkaar
  • we wassen onze handen vaak en goed
  • we schudden geen handen
  • we hoesten en niesen in onze elleboog en gebruiken papieren zakdoekjes
  • we zitten niet aan ons gezicht
  • we blijven thuis als we, of iemand uit ons gezin, klachten hebben. Je komt pas weer repeteren als je 24 uur klachtenvrij bent.
  • als jij, of iemand uit je huishouden positief is getest op corona blijf je thuis en volg je de instructies van het RIVM.
 • De RIVM-richtlijnen schrijven ook hygiënemaatregelen voor. Dat betekent dat op de locatie beschikbaar is:
  • zeep
  • papieren handdoekjes
  • oppervlaktesprays
  • desinfecterende handgel

Protocol Bepalingen

 • Veiligheids- en hygiëne regels voor alle muzikanten:
  • Voordat je naar het gebouw komt, was je thuis minimaal 20 seconden jouw handen met water en zeep.
  • Zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest.
  • Zorg dat je instrument thuis is gedesinfecteerd.
  • Arriveer je kort voordat de repetitie begint.
  • We repeteren in twee groepen te weten: hout en koper/slagwerk.
  • Zo wordt gehandhaafd dat er maximaal 30 personen in de repetitieruimte aanwezig zijn.
  • Je houdt bij binnengaan van het gebouw 1,5 meter afstand tot elkaar, de deuren staan open, (ook voor ventilatie), je raakt niets aan en desinfecteert je handen bij binnenkomst.
  • Het is niet de bedoeling dat anderen dan leden van De Club mee naar binnenkomen.
  • De airco wordt niet gebruikt omdat dit de lucht in de ruimte rondpompt en niet zorgt voor ventilatie.
  • De indeling van de ruimte is gemarkeerd door de stoelen. De muzikanten zitten tijdens het muziek maken op twee meter afstand (midden van de stoel). Degenen die de stoelen klaarzetten hebben handschoenen aan. We houden 1,5 meter afstand bij het in- en uitpakken, als je naar je stoel loopt en na afloop van de repetitie. We lopen één voor één naar je stoel volgens een logistieke route zodat we net voor elkaar lang hoeven, bijvoorbeeld zooals we dat ook voor aanvang van een concert doen.
  • Desinfecteer voor en na gebruik de materialen die door meerdere personen worden gebruikt. De sectieleider is hier verantwoordelijk voor.
  • Beperk het gebruik van muziekinstrumenten en dergelijke tot de direct betrokkenen. Bij wisseling van slagwerkinstrumenten wordt deze gedesinfecteerd door degene die net het instrument bespeeld heeft. De slagwerkers dragen handschoenen tijdens de repetitie en maken tilkoppels zodat steeds dezelfde twee mensen de slagwerkinstrumenten klaarzetten en opruimen.
  • Voor de opvang van condens vocht uit blaasinstrumenten gebruikt iedere bespeler van een blaasinstrument bij zijn lessenaar een vocht opnemende doek. Instrumenten worden ontdaan van condens vocht boven deze handdoekjes (lekken / uitblazen etc.). De oppervlakte waar condens vocht terecht komt wordt door de bespeler zelf schoongemaakt. De vocht opnemende doek wordt vervolgens door de bespeler van het instrument zelf mee naar huis genomen en gereinigd.
  • `Uitblazen’ geschiedt met zo min mogelijk adem- of luchtdruk zodat geen ‘sproeieffect’ ontstaat. In principe doet zoveel mogelijk de zwaartekracht het werk met kleine ‘schudbewegingen’.
  • Deel onderling geen materialen, ook geen bladmuziek, neem je eigen materialen mee naar huis of zet op elk gebruikt object de naam van de gebruiker.
  • Als er bladmuziek door de bibliothecaresse wordt uitgedeeld, gebeurt dit met handschoenen
  • Na de repetitie vertrek je direct weer uit de repetitieruimte, desinfecteer je zelf je eigen stoel en wordt de locatie geventileerd.
  • Het bestuur wordt verantwoordelijk gesteld voor de uitvoering van de veiligheids- en hygiënemaatregelen, handhaaft deze regels en spreekt muzikanten aan op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels. Zij zijn ook het aanspreekpunt voor de muzikanten, de gebouweigenaar, de overheid en andere betrokkenen.
  • Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd door de organisatie.
  • Gebruik het gezonde verstand en handel maatgericht.

Deze regels worden binnen uit buiten bij de repetitieruimten opgehangen, besproken met de leden, zijn op onze website vermeld en zijn per mail aan alle leden gezonden.

Contactpersoon: Renate Bos (secretaris), tel.nr. 0683109127.

Deel dit met je vrienden: